Vedtægter og aftaler

På denne side finder du vedtægter, aftaler og andre beslutninger, der vedrører samarbejdet mellem sognene samt mellem sognene og provstiudvalget.

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om udviklingsmidler.

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om synliggørelse af folkekirken i provstiet: Samarbejdet

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om fælles anlægspulje.

Tilskud ved langtidssygemeldinger samt graviditets-, barsels- og adoptionsfravær:   Langtidssygemeldinger.pdf

Særbevillinger - vejledning til ansøgning til provstiudvalget.